«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)


Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε συμπληρωμένη την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλετε στο email: 

(ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ)
______

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
(ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)


Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Β. ΗΛΙΚΙΑ:

Γ. ΠΕΡΙΟΧΗ:

Δ. ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΑΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):

Ε. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

ΣΤ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ:

Ζ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ (ΕΠΙΛΕΞΤΕ):

1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
2. ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

Η. ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ (ΕΠΙΛΕΞΤΕ):

1. ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ (ΔΕΞΙΟΥ Ή ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ)
2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΤΑΞΗ ΩΔΕΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ
3. ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΧΩΝ - ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ)

Θ. EMAIL Ή ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
______

Με εκτίμηση και ευχές

Το Διδακτικό Προσωπικό 
του Ψαλτικού Φροντιστηρίου
"Γέρων Δοσίθεος ο τυφλός"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου