«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΆΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΙΑΚΩΒΟ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ" ΣΤΙΣ 23-10-1939
(ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ)
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου