«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

"ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ..." - ΉΧΟΣ Α΄ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΗ) 
(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΘ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1955, ΣΕΛ. 171)
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου