«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

ΤΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ο αείμνηστος λόγιος Αθανάσιος Παπαδόπουλος - Κεραμεύς, υπήρξε μία λαμπάδα που έλιωσε στην υπηρεσία της Παιδείας, όπως μπορεί να διαπιστώσει ο μελετητής της ζωής και του έργου του. Το ιστολόγιό μας με την παρούσα ανάρτηση παρακαλεί τους φιλόμουσους αναγνώστες του, να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη αυτού του ανθρώπου. Τα παρακάτω άρθρα προέρχονται από τα περιοδικά "Byzantinische Zeitschrift" (Βυζαντινό Περιοδικό) του γνωστού βυζαντινολόγου Karl Krumbacher και "Vizantijski Vrememnik" (Βυζαντινά Χρονικά).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου