«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Εις την εορτήν της Πεντηκοστής (οκτάηχον) - Νεκταρίου Μοναχού Βλάχου

Από το ψηφιακό αρχείο της Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας. Το δακτυλογραφημένο κείμενο είναι προσφορά της αξιότιμης κ. Ελένης Ντόβα εκ Βόλου, την οποία θερμώς ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία σε αυτήν και την οικογένειά της. Το παρακάτω μάθημα για την εορτή της Πεντηκοστής, βρίσκεται στον εικονιζόμενο χειρόγραφο κώδικα με τίτλο "Καλλίφωνος Αηδών". Να σημειωθεί πως ο Μοναχός Νεκτάριος Βλάχος, είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Μοναχό Νεκτάριο Κατσαρό, ο οποίος εξέδωσε το ομότιτλο, διαφορετικό  όμως σε περιεχόμενο, μουσικό βιβλίο "Καλλίφωνος Αηδών".
 
 

Καλλίφωνος Αηδών (εις την εορτήν της Πεντηκοστής)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου