«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Ο Αθανάσιος Καραμάνης για το "Πατριαρχικό Ύφος"

Στη μνήμη του μεγάλου δασκάλου Αθανασίου Καραμάνη, που κοιμήθηκε φέτος σε ηλικία 101 ετών, παραθέτουμε μια επιστολή του που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Ιεροψαλτικά Νέα", ακριβώς 40 χρόνια πριν και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 1972. Παράλληλα αναρτούμε και μια ηχογράφησή του για τους φιλόμουσους αναγνώστες μας. Αιωνία του η μνήμη
 
 

2 σχόλια: