«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Εκ των αγράφων της Ψαλτικής του Θρασυβούλου Στανίτσα‏

Νέα εισήγηση για τον αείμνηστο Άρχοντα Πρωτοψάλτη από τον γνωστό Πρωτοψάλτη - και Χοράρχη της Βυζαντινής Χορωδίας ""Εργαστήρι Ψαλτικής" - Αθανάσιο Παϊβανά, τον μοναδικό κατ' οίκον μαθητή του Θρασυβούλου Στανίτσα (1974-1982).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου