«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013

Μουσικές συλλογές του ΙΘ΄ αιώνος με τίτλο "Ταμείον Ανθολογίας"

1. ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ (1824)
 
 
Η πρώτη μουσική συλλογή με αυτόν τον τίτλο υπήρξε το "Ταμείον Ανθολογίας" του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Εξεδόθη στην Κωνσταντινούπολη το 1824 σε δύο τόμους από το τυπογραφείο του Ισαάκ Ντε Κάστρο.

 
2. ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (1834)
 
 
Δέκα χρόνια μετά (1834) και από το ίδιο τυπογραφείο τυπώθηκε το "Ταμείον Ανθολογίας" του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, σε δύο τόμους, επιμελημένο από τον Θεόδωρο Φωκαέα - αφού ο Γρηγόριος είχε πεθάνει το 1822. Επανεκδόθηκε το 1837
 
 
3. ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ (1838)
 
 
Το 1838 εκδόθηκε, επίσης στην Κωνσταντινούπολη, το "Ταμείον Ανθολογίας" των Ιωάννου Λαμπαδάριου (μετέπειτα Πρωτοψάλτου) και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου (έπειτα Λαμπαδαρίου), σε έναν τόμο (επίτομο).
 
 
4. ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (1845)
 
 
Το "Ταμείον Ανθολογίας" του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου (επιμέλεια και εξήγηση Στεφάνου, καθώς ο Κωνσταντίνος δεν γνώριζε τη νέα μουσική γραφή) εκδόθηκε, στην Κωνσταντινούπολη, το 1845 σε δύο τόμους (ο δεύτερος εκδόθηκε το 1846).
 
5. ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ (1851)
 
 
Το "Ταμείον Ανθολογίας" του Θεοδώρου Φωκαέως εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη σε τρεις τόμους (ο πρώτος εκδόθηκε το 1851 ζώντος του Θεοδώρου, ο δεύτερος και ο τρίτος τα έτη 1851 και 1854 αντίστοιχα, από τον γιο του Θεοδώρου, Κωνσταντίνο Φωκαέα). Επανεκδόθηκε τα έτη 1862-1864 από τους υιούς του Λεωνίδα και Αλέξανδρο αντίστοιχα και το 1869 από τον Μηνά Δομενίκο.
 
5. ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ (1862)
 
 
Το "Νέον Ταμείον Μουσικής Ανθολογίας" του Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης εκδόθηκε στη Σμύρνη σε τρεις τόμους (ο πρώτος 1862, ο δεύτερος το 1864 και ο τρίτος το 1867).
 
5. ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΙΟΡΗ (1890)
 
 
Τέλος, το 1890 εκδόθηκε στην Αθήνα το "Νέον Ταμείον Μουσικής Ανθολογίας" του Γεωργίου Χαλιορή (μόνο ο πρώτος τόμος).
 
 
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1. Βιβλιογραφία της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής (Περίοδος Α΄), Γ. Χατζηθεοδώρου, ΠΙΠΜ, Θεσσαλονίκη 1998
2. Ψαλτολόγιον http://analogion.com/forum/
3. Σύλλογος Ιεροψαλτών Χαλκιδικής http://koukouzelis.forumotion.net/
4. Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://digma.mmb.org.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου