«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΧΟΣ ΘΕΟΣ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ:
 


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΛΑΦΡΩΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΦΟΡΜΙΓΞ" ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1894 (ΣΕΛ. 220-222):
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου