«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Αναστασιματάριον Γεωργίου Ραιδεστηνού


Ο ακάματος πρωτοψάλτης και εκδότης σπάνιων μουσικών βιβλίων κ. Χαραλάμπης Καρακατσάνης εξέδωσε πρόσφατα το περίφημο Αναστασιματάριον του Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (κατά τα έτη 1871-1875) Γεωργίου Ραιδεστηνού του Β΄.
Το βιβλίο αποτελείται από 528 σελίδες. Η ύλη του είναι στα πρότυπα του Αναστασιματαρίου του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, ο οποίος υπήρξε δάσκαλος του Γεωργίου Ραιδεστηνού. Τα μαθήματα είναι κλασσικά, με μικρές  παρεμβάσεις στη γραφή, για να αποδίδονται ορθότερα τα ποικίλματα.
Το θεωρούμε κατάλληλο τόσο για τη διδασκαλία, όσο και για χρήση στο αναλόγιο.
Η τιμή του είναι 40 ευρώ και μπορείτε να το παραγγείλετε από τον ίδιο τον κ. Καρακατσάνη στο τηλ. 6977375117 ή (για τους εν Αθήναις) στέλνοντάς μας email.
Η επίσημη σελίδα του κ. Καρακατσάνη, όπου θα ενημερωθείτε και για άλλα μουσικά βιβλία, είναι αυτή: http://www.karakatsanis.eu/html/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου