«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012

Ο Γεώργιος Τσατσαρώνης για τις αναλύσεις του Ιακώβου Ναυπλιώτου

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από το εξαιρετικό άρθρο "ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΥΦΟΣ" του Γεωργίου Τσατσαρώνη, που δημοσιεύθηκε σε συνέχειες στο περιοδικό "ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΑ ΝΕΑ" το 1973. Αναφέρεται σε ενδεικτικές αναλύσεις στην εκτέλεση των κλασσικών μελών από τον αείμνηστο Άρχοντα Πρωτοψάλτη Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Τιμής ένεκεν ανεβάζουμε και μια σπάνια ηχογράφηση του Γεωργίου Τσατσαρώνη, ο οποίος ψάλλει το "Σε υμνούμεν", σε ήχο πλάγιο του δευτέρου, στην Χρυσοσπηλιώτισσα στις 20-1-1960 (Μνημόσυνο Νηλέως Καμαράδου).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου