«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Άγιος ο Θεός - Δύναμις (Ήχος πλάγιος του πρώτου) Γεωργίου Δάφφα

Σύνθεση του εικονιζόμενου Γεωργίου Δάφφα, μαθητού του Ιακώβου Ναυπλιώτη.
 
Η ανάρτηση αφιερώνεται στη μνήμη του Αθανασίου Πολίτη, ο οποίος διέσωσε μεγάλο μέρος της ακουστικής παράδοσης, όπως αυτή μεταφέρθηκε από την Κωνσταντινούπολη στην Θεσσαλονίκη. Η δακτυλογράφηση του κειμένου έγινε από τον κ. Μαμάη Μιχαήλ. Τηρήθηκε η ορθογραφία του πρωτοτύπου.
 
Δύναμις-Γ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου