«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Κοινωνικόν των Εισοδίων - Διονυσίου Φωτεινού

Παραθέτουμε  ένα σπάνιο και τεχνικό κοινωνικό των Εισοδίων, που μελοποίησε ο Διονύσιος Φωτεινός σε ήχο τέταρτο λέγετο. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται όχι μόνο στην επιλογή του ήχου, αλλά και του κειμένου, διότι καθώς γνωρίζουμε στην θεομητορική εορτή των Εισοδίων, ψάλλεται ως Κοινωνικό ο στίχος "Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι"[1]. Σε αυτό το Κοινωνικό ο μελοποιός επιλέγει να μελοποιήσει τον, επίσης αναφερόμενο στην Θεοτόκο, στίχο "Ηγίασεν το σκήνωμα αυτού ο Ύψιστος". Το Κοινωνικό αυτό το ανακαλύψαμε σε ανέκδοτη ελληνορουμανική ανθολογία του ΙΘ΄ αιώνος, με τίτλο "Μέλισσα", χειρόγραφο του Ηλία Φωτεινού, ανιψιού του Διονυσίου. Την πληκτρολόγηση ανέλαβε ο εκ Κρήτης άριστος πρωτοψάλτης Χρήστος Τσακίρογλου, ο οποίος και την προσφέρει ευγενώς στους φιλόμουσους αναγνώστες.
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ


[1] Εδώ διαβάζουμε: "Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός ἐξηγεῖ ὅτι ὁ 2ος στίχος τοῦ Θεομητορικοῦ κοινωνικοῦ "..καί τό ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι", εἶναι μία πρόρρησις ἁρμόζουσα εἰς τήν Θεοτόκον καί ἀπ΄αὐτῆς ἔλαβεν ἀρχήν, ..παρακινεῖ καί ἡμᾶς ἐπί τοῦτο διά νά δεχώμεθα τό σωστικόν ποτήριον τῆς μεταλήψεως, καθώς ἐκείνη τήν τοῦ Θεοῦ Λόγου Ὑπόστασιν ἐδέχθη καί νά ἐπικαλεσώμεθα τό ὄνομα Κυρίου καί μεγαλύνωμεν σύν αὐτῆ τόν Κύριον".(Ἐξήγησις τῆς Ἐκκ. ἀκολουθίας κεφ ιστ΄)".

1 σχόλιο:

  1. Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τήν ἀνάρτηση. Πολύ ὄμορφο μάθημα (καί σέ ἦχο γλυκύτατο).

    ΑπάντησηΔιαγραφή