«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Λεξικόν της Βυζαντινής Μουσικής - Γεωργίου Παπαδόπουλου Πρωτέκδικου (+1938)

Ο ιστοριοδίφης Γεώργιος Παπαδόπουλος, Μέγας Πρωτέκδικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, είναι γνωστός στο ιεροψαλτικό κοινό για τα δύο μνημειώδη βιβλία του με τίτλο το μεν πρώτο "Συμβολαί εις την ιστορίαν της παρ' ημίν εκκλησιαστικής μουσικής" (Αθήνα 1890), το δε δεύτερο "Ιστορική επισκόπησις της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής" (Αθήνα 1904). Το τρίτο και λιγότερο γνωστό έργο του με τίτλο "Λεξικόν της βυζαντινής μουσικής" δεν πρόλαβε να εκδοθεί, αν και είχε αναγγελθεί, εξαιτίας του αιφνιδίου θανάτου του συγγραφέως.
 
Όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα "Ιεροψαλτικόν Βήμα" (1-8-1938),
ο Παπαδόπουλος είχε ήδη αναφερθεί στο έργο αυτό ("Ιεροψαλτικόν Βήμα" - 1-9-1936):
Στο "Ιεροψαλτικόν Βήμα" επίσης (1-9-1938) ανακοινώνεται
και η "Αγγελία" της έκδοσης την οποία παραθέτουμε από την έκδοση του 1995:
 

Στο ίδιο όμως φύλλο του "Ιεροψαλτικού Βήματος" (1-9-1938) και επί του πιεστηρίου ανακοινώνεται ο θάνατος του συγγραφέως και έτσι καθυστερεί η έκδοση κατά 57 ολόκληρα χρόνια!
Το επόμενο τεύχος (1-10-1938) της ιστορικής εκείνης ιεροψαλτικής εφημερίδας περιέχει την παρακάτω νεκρολογία:
 
Τελικώς το 1995 όπως είπαμε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιεροψαλτών "Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός" έφερε στο φως το σπουδαίο αυτό  σύγγραμμα του Μεγάλου Πρωτέκδικου, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί ένα λεξικό προσώπων που είχαν σχέση με τη βυζαντινή μουσική. Από την έκδοση του 1995 παραθέτουμε (εκτός της φωτογραφίας και της αγγελίας που είδατε πιο πάνω) και το εξώφυλλο και τον πρόλογο αυτής.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση αυτή στον εν λόγω Σύνδεσμο Ιεροψαλτών. 
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου