«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

2ος Διεθνής Διαγωνισμός Μελοποιΐας 2013‏ από το "Σχολείον Ψαλτικής"

Το "Σχολείον Ψαλτικής", μετά την επιτυχή διεξαγωγή του 1ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Μελοποιϊας, το 2010, προκηρύττει το 2ο Διεθνή Διαγωνισμό Μελοποιϊας με θέμα, τη μελοποίηση μίας αργής δοξολογίας σε ήχο πρώτο ή πλάγιο του πρώτου. Τιμητικά, οι τρεις καλύτερες συνθέσεις θα κερδίσουν χρηματικό έπαθλο ενώ οι δέκα καλύτερες, θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Σχολείου Ψαλτικής (www.sholeionpsaltikis.gr).

Οι συμμετέχοντες, μπορούν να αποστείλουν τις συνθέσεις τους από 18 έως 29 Μαρτίου 2013, ενώ τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην εκδήλωση λήξεως των μαθημάτων του Σχολείου Ψαλτικής, τον Ιούνιο του 2013.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου