«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

ΜΟΝΩΔΙΚΟΝ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕΒΡΕΛΗ

Το "Μονωδικόν" είναι κατά την άποψή μου αν όχι το καλύτερο, σίγουρα ένα από τα καλύτερα βιβλία του Αστερίου Δεβρελή, γνωστού μουσικοδιδασκάλου και εκδότου της σειράς μουσικών βιβλίων υπό τον γενικό τίτλο "Πηδάλιον Βυζαντινής Μουσικής".
Παρουσιάζω ενδεικτικά λίγες σελίδες μαζί με τα περιεχόμενα. Μπορείτε να το παραγγείλετε από τον ίδιο τον κ. Δεβρελή στο τηλέφωνο 2310 235860
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου