«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Άσμα καινόν - Αριστοτέλους Δελήμπαση

Παραθέτουμε απόσπασμα με πατερικές αναφορές περί ψαλμωδίας από το μνημειώδες έργο "Πάσχα Κυρίου" (Αθήνα 1985) του αειμνήστου θεολόγου Αριστοτέλους Δελήμπαση (+2007).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου