«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014

Ἡ ἐκκλησιαστική ἤ Βυζαντινή Μουσική - π. Νικοδήμου Μπιλάλη

Ο ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΚΟΙΜΗΘΕΙΣ ΛΟΓΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΕΙΧΕ ΣΥΓΓΡΑΨΕΙ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ" ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ Ο ΟΕΔΒ ΤΟ 1977. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ, ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΥΤΟΥ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.