«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

Δοσίθεος μοναχός Κατουνακιώτης - Δοξαστικό Αίνων Αγιορειτών Πατέρων

Με αφορμή την αυριανή εορτή των Αγιορειτών πατέρων αναρτάται το Δοξαστικό των Αίνων μελοποιημένο και ερμηνευμένο από έναν εκ των μεγαλύτερων Αγιορειτών Ψαλτών του Κ΄ αιώνος, τον αείμνηστο Δοσίθεο (Παρασκευαΐδη) μοναχό Κατουνακιώτη τον τυφλό (+)1991.
Αναρτάται επίσης και μία σπάνια φωτογραφία του από την συμμετοχή του στον εορτασμό των Θεοφανείων, με το παλαιό ημερολόγιο, στον Πειραιά το 1982.