«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ) - ΗΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΓΙΝΕ ΑΦΕΝΟΣ ΜΕΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΤΟ ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΓΝΩΣΤΟ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΔΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΟΣ ΕΓΚΡΙΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΑΞΙΑΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ.