«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΝΑΣ ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

 


(ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΑ ΝΕΑ, ΑΡ. 120, ΜΑΪΟΣ 1974)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΜΕ ΔΥΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ - ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΦΑ. ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΩΝ Η ΜΝΗΜΗ!