«Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως τὰς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ. Εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον» (Κανών ΟΕ' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

Σάββατο 18 Μαΐου 2013

Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΩΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 
Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Ιάκωβος Ναυπλιώτης δικαίως αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους σέβονται την γνήσια ψαλτική παράδοση.
Είναι ο παλαιότερος και αυθεντικώτερος εκφραστής της ψαλτικής Τέχνης, του οποίου έχουμε ηχογραφήσεις. Όπως αποδεικνύεται και από το παρακάτω διάγραμμα απετέλεσε τον τελευταίο γνήσιο διάδοχο του λεγόμενου Πατριαρχικού Ύφους και συντέλεσε καταλυτικά στην ψαλτική ερμηνεία μεγάλων ψαλτών του Κ΄ αιώνος, όπως του ανυπέρβλητου Κωνσταντίνου Πρίγγου (Άρχων Πρωτοψάλτης), του εκφραστικότατου Αθανασίου Παναγιωτίδη (μαθήτευσε στον Ιάκωβο, αλλά και στους μαθητές του Ραιδεστηνού, Δ. Μπαλαμπάνη και Γ. Πρωγάκη) και άλλων παραδοσιακών ερμηνευτών (Αν. Μιχαηλίδη Α΄ Δομέστικου, Αλ. Μουτάογλου, Δοσιθέου μοναχού κλπ.).
 
 

ΚΡΑΤΗΜΑ ΠΕΤΡΟΥ (ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ - ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ)

Χριστός Ανέστη! Παραθέτουμε το υπέροχο κράτημα του Πέτρου - που συνοδεύει το πανέμορφο αργό μελούργημα "Αναστάσεως ημέρα" του Παναγιώτου του Νέου Χρυσάφη - σε καταπληκτική ερμηνεία από δύο μεγάλους πρωτοψάλτες του Κ΄ αιώνος, τον Μανώλη Χατζημάρκο και τον Χαρίλαο Ταλιαδώρο. Η ηχογράφηση έγινε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 1959 από τον αείμνηστο Κώστα Λαντίκα. Παρατίθεται και το κείμενο από τη Μουσική Συλλογή του Πρωγάκη.